Булгари Консулт

За нас е удоволствие да Ви предложим помощта на нашите юристи.

Продуките, който Ви предлагаме, са комплексни юридически услуги, даващи възможност за най-добър избор на имот, кредит, застраховка или старт във Вашата предприемаческа дейност. Нашите юристи ще ви помогнат по-бързо да се адаптирате в правната обстановка в Република България. Индивидуалният подход, провеждането на преговори, защитата на интересите на нашите клиенти и отстояването им пред гражданите и администрацията е наш приоритет.

Девиза, който следваме е:

Оказаното доверие задължава към ответно доверие

Философия и цели

Основната идея, определяща посоката на нашата дейност, е стремежът ни чрез професионализъм и оказване на компетентна юридическа помощ, да допринесем за баланса във Вашия живот и бизнес.

Изпълнение на правните потребности на нашите клиенти е наш пръв приоритет.

Ние се стремим да защитим максимално интересите на клиентите си. Към всеки отделен казус подхождаме с подчертано внимание и професионализъм.

Убеждението ни е, че професионализъм се изгражда, доказва и утвърждава ежедневно.

Многобройните правни проблеми, възникващи във всички сфери на нашия живот, се нуждаят от адекватно и навременно реагиране.

Стремежът ни е да бъдем Ваша надеждна юридическа опора като Ви създадем сигурността и спокойствието, че вашите права и законни интереси са защитени.

Четирите ключови думи в отношението ни с клиентите са:

Доверие, Почтеност, Откритост, Яснота

За юристите на Булгари Консулт ЕООД почтеността и добросъвесността са традиционни ценности, за утвърждаването на които работим ежедневно.

При разрешаване на Вашите проблеми, ние обсъждаме с Вас всички детайли, за да изработим тактика за постигането на успешен резултат съчетан с възможно най-ефикасно изразходване на средства и време.

Нашите успехи също така се дължат на нашата професионална почтеност и конфеденциалност по отношение на всичко, споделено от Вас. Професионалната тайна е основно и първостепенно наше задължение.

Натоварени с Вашите проблеми, ние напълно осъзнаваме, че поемаме отговорност за тяхното разрешаване.

Защо при стартирането и утвърждаването на Вашият бизнес в България Ви е необходима правна помощ?

Постигането на успех във всяка сфера на обществения живот означава и съобразяване със закона, а ние можем да Ви предложим най-доброто за Вас решение в конкретната ситуация.

  • В състояние сме да намерим най-краткия законен път за получаване на резрешения (лицензии) и други официални документи, от които се нуждаете;
  • Ще ви помогнем с изготвянето договори, анекси, откази, покани и други документи, от които се нуждаете в деловите Ви отношения;
  • Когато са изчерпани всички възможности за възстановяване на нарушените Ви права по доброволен ред, ние ще осъществим процесуално представителство и ще организираме защитата Ви пред съд или арбитраж с цел окончателно отстояване на интересите Ви.