Услуги, свързани с недвижими имоти

За Булгари Консулт ЕООД е удоволствие да Ви предложи помощта на нашите професионални консултанти в сферата на недвижимите имоти.

Вижте всички предлагани от нас имоти тук ☜.

Доказването на професионализма и печеленето на доверие започва още при първата ни среща с Вас. Всеки нов клиент е и начало на нова история, която с нашата помощ, знания, умения и подкрепа трябва да приключи с щастлив край.

Нашата цел е да удовлетворим Вашите нужди и да Ви улесним при вземане на информирано решение при покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижим имот. С професионалната ни помощ ще получите информация за всички опасности, които биха могли да възникнат при сделки с недвижими имоти.

Търсим възможности за пряк, непосредствен и постоянен контакт, който да ни осигурява пълно познаване на всички негови потребности. При осъществяване на професионалната си дейност се стараем да предложим индивидуален подход, съобразен с Вашите специфични нужди.

Ако желаете да продадете, закупите, наемете или отдадете под наем недвижим имот, ние ще Ви помогнем за успешното реализиране на Вашата имотна сделка.

Комплексни услуги за продажба

 • Консултация от юристи при намиране на имот и уточняване на Вашите изисквания;
 • Разясняване на процеса на продажба и уточняване ангажиментите на екипа;
 • Сравнителен пазарен анализ:
  • за продажба от собственик (препоръка за офертна цена);
  • за покупка от купувач (анализ на пазарните цени в търсения от Вас район, град, село);
 • Проверка на предоставените документи от професионален юрист с над 20 години опит в сферата на сделките с недвижимите имоти;
 • Маркетинг и реклама на Вашия имот:
  • професионални снимки;
  • транспаранти;
  • рекламиране на имота в различни социални мрежи и сайтове за достигане до по-широк кръг клиенти за по-бърза продажба;
 • Търсене на потенциални клиенти;
 • Организиране на огледи, съобразени с Вашето време и възможности;
 • Участие на наш екип от юристи по време на преговорите, свързани с условията на сделката, с цел максимална защита на Вашите интереси и постигане на най-добрите условия за сключване на желаната от Вас сделка;
 • Предварителна оценка от лицензиран оценител на избрания от Вас недвижим имот;
 • При необходимост ще окажем съдействие за изтегляне на ипотечен кредит при най-добри условия. В кратък срок ще имате информация в кои банки сте одобрени за кредитополучател, за каква сума и при какви параметри. Предоставяме Ви информация за условията в различни банки и Ви съдействаме, организирайки целия процес по кредитиране. Ползвайки тази наша услуга, Вие получавате по-добри условия от тези, които Вие сами можете да договорите, тъй като ние работим с различните банки на ниво мениджъри. Можем да договорим по-добри условия специално за Вас;
 • Изготвяне на предварителен договор и всички други необходими документи, свързани с изповядване на сделката от професионален юрист с над 20 години опит в сферата на сделки с недвижими имоти;
 • Активно участие и организиране на всички необходими действия, свързани с нотариално изповядване на сделката, което да осигури Вашата сигурност и спокойствие;
 • Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на закупения от Вас недвижимия имот.