Застрахователни услуги

За Булгари Консулт ЕООД е удоволствие да Ви предложи помощта на застрахователен брокер.

Удовлетвореността от работата ни с нашите клиенти, ни кара да продължаваме да се развиваме професионално и да Ви бъдем полезни и в сферата на застраховането.

Консултантска компания Булгари Консулт ЕООД успешно си партнира с Застрахователен брокер, утвърден на пазара от 2008 г.

Ние и нашите партньори можем да отговорим компетентно на всеки от въпросите Ви в областта на застраховането и да удовлетворим желанията Ви относно услуга и цена. Предлагаме Ви възможността да изберете най-доброто за Вас, Вашето семейство и/или Вашата компания

Видове застраховки

Застраховка Гражданска отговорност

Можете да сключите застраховка Гражданската отговорност и да разберете колко ще спестите при липса на щети през миналата година.

Предложението от нас ще включва и отстъпка за липса на щети.

Цената на застраховката Гражданска отговорност се определя индивидуално от нас, съобразявайки данните на водача, вида и предназначението на автомобила, територията, на която се управлява автомобила и историята за наличие или липса на щети.

Застраховка Каско

Сключете застраховка Каско чрез нас и нашите партньори ще Ви гарантират най-ниска цена. След като партньорите ни направят специална оферта по застраховка Каско, тя ще Ви бъде изпратена за одобрение. При положение, че офертата по застраховка Каско не е одобрена от Вас и ни предоставите по-ниска, същата ще се коригира. Ще бъде предоставена допълнителна отстъпка върху намереното от Вас предложение.

При сключване на застраховка Каско нашите партньори ще направят първоначален оглед на автомобила. Също така, за Ваше улеснение, партньорите ни ще Ви помогнат в завеждането на щети по застраховка Каско. Наш ангажимент остава и напомнянето за изтичаща дата по застраховка Каско.

Застраховка Имущество

Изпратете запитване по застраховка Имущество към нас. Ние  ще ви помогнем да определите какво имущество да застраховате и на каква цена. Важно е да се прецени кое имущество ще се застрахова и да се определи правилната стойност, за която ще бъде застраховано. Правилното остойностяване на имуществото ще доведе до по-ниска цена на застраховката и спокойствие за Вас, че имуществото е защитено.

Експертите на нашия партньор ще Ви помогнат и в определянето на рисковете по застраховка Имущество. Точното определяне на рисковете ще доведе до допълнително намаляване цената на застраховката.

Ипотечен кредит за покупка на нежилищен имот

Кредитът се отпуска за покупка на поземлени имоти, офиси, ателиета, магазини, складове и други недвижими имоти. Обезпечението е законна или договорна ипотека върху имота, който се закупува с предоставения кредит и/или върху друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Застраховка Помощ при пътуване

Преди пътуване направете застраховка Помощ при пътуване. Нашият партньор ще Ви помогне в определяне размера на покритието. Също така, заедно ще определим зоната на покритие. Ще ви предложим ниска цена на застраховката, за да покриете разходите си по пътуване при евентуална злополука или заболяване.

Видове застрховки при пътуване:

 • Застраховка Помощ при пътуване в чужбина;
 • Застраховка Помощ при пътуване в България.

Застраховка Живот

Направете запитване по застраховка Живот. Експерт на нашия партньор ще Ви разясни ползите от застраховането пред спестяването в банка. При сключване на застраховка Живот ще получите и данъчно облекчение. Заедно ще определите сумата, която можете да си позволите за плащане на месец/година.

Ще изберете и срок на застраховката, който срок да е подходящ за Вас и вашите доходи. Експертите ще Ви разяснят кога може да се прекрати застраховката и при какви условия.

Застраховките Живот се сключват за дълъг период от време. За този период ние и нашите партньори ще Ви предоставим оферта, съобразена с Вашия бюджет.

Застраховка Злополука

Предлагаме Ви индивидуална оферта по застраховка Злополука на учащи. Всичко, което се иска от Вас е да се свържете с нас. Експерти на нашия партньор ще подготвят цялата документация за офертата.

Ще Ви изготвим и оферта по застраховка Злополука на спортисти. Събитието настъпва неочаквано и изненадващо, но Вие можете да бъдете сигурни, че сте защитени!

Видове застраховки Злополука:

 • Застраховка Злополука на спортисти.
 • Застраховка Злополука на учащи.

Здравна застраховка

Погрижете се за Вашето здраве със Здравна застраховка. Можете да сключите индивидуална Здравна застраховка за едно лице или за Вашето семейство. При сключена Здравна застраховка ще получите здравни грижи при необходимост, без да се налага да заплащате за тях. Експертите на нашия партньор ще намерят най-изгодния пакет за Вас.

Можем да договорим и специални оферти за служители на Вашата компания. Можете да се свържете с нас и ние гарантираме, че ще получите оптимална застрахователна оферта.

Други здравни застаховки:

 • Здравна застраховка Best Doctors.
 • Допълнително здравно осигуряване.

Застраховка Карго

Направете застраховка на товара си. При транспорт, транспортната компания е отговорна за Вашата стока. В повечето случаи, отговорността на транспортната компания не покрива стойността на Вашата стока.

Нашите експерти ще Ви помогнат да намерите оптимално покритие на стоката Ви по застраховка Карго.

Застраховка на Отговорности

Предлагаме Ви застраховки, осигуряващи покритие за Вашата отговорност.  Отговорност в качеството Ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия.:Отговорности на проектанта по ЗУТ.

 • Отговорности на строителя по ЗУТ;
 • Обща гражданска отговорност;
 • Отговорност на работодателя;
 • Отговорност на продукта;
 • Отговорност на превозвача;
 • Отговорности на туроператора.

Селскостопанска застраховка

Отглеждането на животни и земеделски култури е специфична и рискова дейност. Селскостопанската дейност е изложена на влиянието на различни фактори, които понякога са извън волята на човека. Тези фактори могат да станат причина за загуба на инвестираните от стопаните средства.

Ние ще Ви предложим индивидуална оферта за селскостопанска застраховка. Свържете се с нас!

 • Застраховка на животни.
 • Застраховка на култури.

Застраховка за строително-монтажни рискове

Направете застраховка на Вашето имущество още по време на строежа му. Не е нужно да чакате завършването на даден обект, за да го застраховате. Разходите по строителството на Вашето имущество ще са защитени и в периода по време на изграждането му.

Свържете се с нас и ще получите индивидуална оферта по Застраховка строително-монтажни рискове.

Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер, поради каквато и да е причина за включените в полицата обекти.

Застраховка на финансови и търговски рискове

Направете Застраховка на търговски риск, като гарантирате Вашите вземания. В практиката много компании работят на отложено плащане с различен период на плащане. За да не изпаднете в затруднена ситуация да си съберете вземанията, направете Застраховка финансов риск.

Довери на нас своя автопарк и имущество – ние ще следим падежите по застраховките и ще Ви уведомяваме предварително, в удобно за Вас време, за да ги получите навреме. А за сключването на нова полица, бъдете сигурни, че ще Ви дадем офертите, от които точно Вие се нуждаете.